BİYOGRAFİ

1963, İzmir'de doğdu, İzmir'de yaşıyor
1988-1991, DEÜ GSF Resim Bölümü
1991
-1993, DEÜ SBE Resim Bölümü Yüksek Lisans
1993-96, Chico California State University, Resim Yüksek Lisans
1996-2002, The Ohio State University, Sanat Eğitimi Bölümü, Doktora